logo-header

 

Wethouder democratische vernieuwing

Vrijdag 13 juli
Met collega’s uit de regio’s Noord Kennemerland, West Friesland en de Noordkop vormen we de stuurgroep “In control of alcohol & drugs”. Het project heeft als doel het terugdringen van gebruik onder jongeren. Alcohol & drugs blijkt vaak gepaard te gaan met depressiviteit en soms zelfs tot suïcidaal gedrag. Aan de orde kwam de IJslandse aanpak. In IJsland waas het gebruik onder jongeren zeer problematisch. Inmiddels betrekt men al 20 jaar de ouders actief bij het onderwijs. Dit is mogelijk door een aantal wettelijke voorzieningen: scholen zijn verplicht ouders te betrekken, werkgevers worden gefaciliteerd ouders vrij te geven voor dit doel. Het gebruik is enorm teruggedrongen en de jongeren voelen zich gezonder en gelukkiger. IJsland legt een verband met vertegenwoordiging op het WK voetbal en hun succesvolle aanpak. Voor een land van 330 duizend inwoners is dit opmerkelijk te noemen. Op Texel experimenteert men nu ook met het IJslands model.

Donderdag 12 juli
Privacy is een belangrijk goed. De rekenkamer doet een onderzoek naar hoe de gemeente omgaat met de privacy in het sociaal domein. In dit kader nam de rekenkamer vandaag een interview af met mij en wethouder WMO. Jeugdhulp komt veel aan de orde. Elk kind heeft recht op een gelukkige jeugd zicht op perspectief voor de toekomst. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Vandaag afspraken gemaakt met vertegenwoordigers uit de hele provincie over de borging van de jeugdbescherming.

Woensdag 11 juli
Vandaag kennis gemaakt met collega’s uit het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst, en later een eerste overleg met het bestuur van Geestmer Ambacht. In de avond heeft het vorige college de ambtenaren bedankt voor hun inzet in de afgelopen vier jaar.

Dinsdag 10 juli
Dinsdag is de vaste dag voor de bijeenkomst van het college. De nodige besluiten worden genomen, in de regel het sluitstuk van een proces. Vandaag ook gesproken met Heliomare en de Aloysius Stichting over de gewenste vestiging in Heerhugowaard. De laatste opleidingsdag “beschermjassen”, een succesvolle aanpak om gezinnen met problemen te helpen. De deelnemers vertelden over de inzichten die dit hen heeft gebracht. Er kwamen mooie voorbeelden langs met prachtige resultaten. ’s Avonds in de raadscommissie heb ik gemeld hoe we een project starten om jongeren te begeleiden vanuit jeugdhulp naar zelfstandig wonen.

Maandag 9 juli
Aandeelhoudersvergadering met Sport NV. Uit het jaarverslag blijkt dat Sport NV een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van onze inwoners. Overleg gehad met de buurgemeente Langedijk over het Stationsgebied.

Vrijdag 5 juli
Na een tweetal bestuurlijke besprekingen over jeugdhulp en ouderenzorg mocht ik bijeenkomst van taalvrijwilligers openen in de raadszaal!

Donderdag 4 juli
Met de schoolbestuurders kennis gemaakt. Goed om te horen wat de uitdagingen zijn in het onderwijs. We mogen blij zijn met sterk gemotiveerde bestuurders die iets willen bereiken met onderwijs. Ook in het onderwijs slaat de krapte op de arbeidsmarkt toe. Jammer dat er wervingbureaus zijn die hoge kosten berekenen voor het wegkapen van docenten. Geld dat bestemd is voor onderwijs verdwijnt zo uit de sector. In Doorn heb ik een zinvolle kennisbijeenkomst bijgewoond over de Robotisering van onze Democratie. Het is belangrijk de goeie balans te houden tussen de juiste dialoog met onze inwoners en efficiency. In de avond heb ik met de bezwaarcommissie de leerpunten uit het jaarverslag 2017 besproken.

Woensdag 3 juli
Met de regio hebben we gewerkt aan de focusagenda voor de komende jaren. Samenwerken loont immers! Onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, recreëren, energy en duurzaamheid zijn bij uitstek onderwerpen die regionaal aandacht verdienen. Na de zomer werken we met de regio aan verdere verdieping. Woensdagavond was er eindelijk weer eens ruimte om met het gezin iets leuks te doen. Met zijn allen naar Guns n’ Roses! Geweldig concert!

Dinsdag 2 juli
Johan Groen uit Heerhugowaard de Noord is benoemd tot ereburger van de Gemeente Heerhugowaard vanwege zijn verdiensten voor de gemeente. Johan heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het versterken van de leefbaarheid in De Noord.

Binnenkort kunt u hier meer lezen over de aanpak van John Does. Deze site is onder constructie.